Kundregister Info

Kundregister Info som krävs enligt 10 § personuppgiftslagen (523/99).

Kundregister Info
Detta är Yritys Oy:s Kundregister Info i enlighet med personuppgiftslagen (§10 och §24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad 2023/02/09.

1. Registrator
Yritys Oy
Yritystie 44
00000 Kaupunki
Tel: +358 40 0000 000
FO-nummer: 1234567-8
e-post: etunimi.sukunimi(at)domain.fi

2. Registeransvarig kontaktperson
Etunimi Sukunimi

3. Registrera namn
XXXXXX webbutik kundregister

4. Grund för att föra registret En person har frivilligt registrerat sig som kund hos XXXXXX webbutik

5. Syfte med personuppgiftsbehandling
Syftet med registret är att upprätthålla kundinformation för XXXXXX webbutik, orderhantering och arkivering av kundorder. Registret används också för att övervaka orderleveranser. Uppgifterna används inte för profilering.

6. Datainnehåll i registret
Förnamn
Efternamn
Företag / organisation
Postadress
Postnummer
Postdistrikt
Telefonnummer
E-postadress
IP-adressen för nätverksanslutningen

7. Regelbundna informationskällor
Informationen som ska sparas i registret erhålls från kunden när denne registrerar sig eller när kunden gör köp i XXXXXX webbutik.

8. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller ETA Registerförvaltaren lämnar inte över eller överför uppgifter till externa parter

9. Registerskyddsprinciper
Varsamhet iakttas vid behandling av registret och uppgifterna är väl skyddade. När registerdata lagras på servrar sköts datasäkerheten för deras hårdvara på lämpligt sätt. Registraren säkerställer att lagrad data, serveråtkomsträttigheter och annan information som är viktig för personuppgifternas säkerhet hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

10. Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter
Varje kund i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och att kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om kunden vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom 1 månad).

11. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter
Kunden i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret. Registranter har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, till exempel att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer, varvid begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom 1 månad).

12. Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren när du besöker en webbplats, vilket möjliggör spårning av webbplatsbesökare. Användningen av cookies underlättar en smidig drift av webbplatser, till exempel underlättar det inloggning i webbutiken och lagrar information när kunden flyttar från en sida till en annan. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer.

Om du inte vill acceptera cookies från våra webbplatser kan du göra följande: Du kan justera dina webbläsarinställningar så att cookies inte accepteras, och radera cookies som ställts in av vår webbplats.

Kategorier
Tillverkare
IntelliMouse Pro mus

IntelliMouse Pro mus

37.20€ 24.80€iPod Shuffle

iPod Shuffle

400.00€ 360.00€Se mer  
Språk
Finnish English Svenska
  • 0 artikel
Betalning

Det finns för nuvarande inga produktrecensioner